Từ khóa: phá rừng thông

Thông vẫn "khóc" giữa cao nguyên

Thông vẫn "khóc" giữa cao nguyên

Những rừng thông hàng chục năm tuổi ở các huyện của tỉnh Lâm Đồng vẫn liên tiếp bị đầu độc, “xẻ thịt“, trước sự bất lực của chính quyền và ngành chức năng. Một số vụ đã xử lý thì cũng chỉ ở phần “ngọn“, những đối tượng cầm đầu vẫn lẩn trốn chưa chịu sự trừng trị của pháp luật.