Từ khóa: NLĐ

Thông điệp tháng 5

Thông điệp tháng 5

Cả nước có trên 52 triệu người lao động, trong đó công nhân lao động chỉ chiếm 14% dân số, chiếm 27% lực lượng lao động, nhưng tạo ra trên 65% giá trị tổng sản phẩm xã hội.
Soi thấy tương lai

Soi thấy tương lai

Vào làm công nhân (CN) may khi 18 tuổi, đến năm 38 tuổi, một nữ CN tại TP HCM đủ điều kiện về thời gian làm việc để hưởng hưu trí, song chưa đủ độ tuổi để hưởng hưu trí.