Từ khóa: Hiệp hội Du lịch

Hiệp hội Du lịch-Hướng đến chuyên nghiệp

Hiệp hội Du lịch-Hướng đến chuyên nghiệp

(GLO)- Nâng cao tính chuyên nghiệp, liên kết, trợ giúp kịp thời cho các doanh nghiệp du lịch… là những mục tiêu quan trọng mà Hiệp hội Du lịch tỉnh hướng đến nhằm góp phần phát triển kinh tế du lịch của tỉnh.
Gia Lai: Thu hút đầu tư vào các dự án du lịch trọng điểm

Gia Lai: Thu hút đầu tư vào các dự án du lịch trọng điểm

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn chỉ đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch hàng năm, triển khai nhiệm vụ thực hiện kế hoạch “Đẩy mạnh công tác du lịch tỉnh Gia Lai năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020“,