Từ khóa: giá thuốc

Công khai giá thuốc: Minh bạch hay làm cho có?

Công khai giá thuốc: Minh bạch hay làm cho có?

Sau khi Bộ Y tế mở “Cổng Công khai giá dịch vụ của ngành y tế“, Báo Người Lao Động đã khảo sát giá trên diện rộng, thấy giá công khai và giá thực bán rất khác nhau. Nếu niêm yết mà không kiểm soát, chấn chỉnh, để xảy ra “loạn giá“ thì mục đích của việc công khai chỉ là hình thức