Từ khóa: giá bất động sản

Chiêu trò làm giá bất động sản

Chiêu trò làm giá bất động sản

Thanh khoản không có, nhiều nhà đầu tư cắt lỗ không được, nhu cầu thuê cũng giảm mạnh... thế nhưng giá rao cho thuê, bán bất động sản vẫn được đẩy lên trời. Các chiêu trò làm giá đang diễn ra khắp nơi trên thị trường.