Từ khóa: định mức

Điều chỉnh giá mua ô tô phục vụ công tác chung

Điều chỉnh giá mua ô tô phục vụ công tác chung

(GLO)- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt vừa ký Thông báo số 130/TB-HĐND về nội dung thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh đối với Tờ trình số 1448/TTr-UBND ngày 14-6-2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung.