Đảng bộ Quân sự tỉnh Gia Lai quán triệt thực hiện phương châm "tự soi, tự sửa"

(GLO)- Trên cơ sở nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai đã làm tốt việc quán triệt, triển khai, cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Những kết quả bước đầu

Để tổ chức thực hiện đợt sinh hoạt chính trị có hiệu quả, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định vấn đề quan trọng, mấu chốt nhất đó là nhận thức, trách nhiệm và dũng khí của cấp ủy và cán bộ, đảng viên khi “tự soi, tự sửa”. Vì vậy, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Kết luận số 41-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung, đặc biệt là tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

 Đảng ủy Quân sự tỉnh thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên khối cơ quan 4 phòng và Ban Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 991. Ảnh: Kim Hồng
Đảng ủy Quân sự tỉnh thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên khối cơ quan 4 phòng và Ban Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 991. Ảnh: Kim HồngNhờ làm tốt công tác quán triệt, triển khai với quyết tâm chính trị cao, quyết liệt, chặt chẽ, làm đến đâu chắc đến đó; cấp ủy, chi bộ nào, đảng viên nào thực hiện chưa đúng tinh thần “tự soi, tự sửa” thì cấp ủy cấp trên định hướng và kiên quyết yêu cầu làm lại, đến nay, 100% cấp ủy, chi bộ trong lực lượng vũ trang tỉnh đã hoàn thành đợt sinh hoạt chính trị theo chủ đề “Tự soi, tự sửa” bảo đảm chất lượng, phù hợp, hiệu quả. Các nội dung sinh hoạt, các báo cáo đề dẫn của cấp ủy được chuẩn bị sát với tình hình thực tiễn, tập trung nhận diện rõ vấn đề cần “soi”, cần “sửa” để tìm giải pháp “sửa”; các nội dung trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được phân tích cụ thể, sát với thực tiễn cơ quan, đơn vị, gắn với chức trách, nhiệm vụ của đảng viên, nhất là người đứng đầu; các cuộc sinh hoạt chuyên đề khi thảo luận đều được tiến hành trên tinh thần “dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao”, tạo tâm lý thoải mái để đảng viên “cởi lòng” trước tập thể, dám nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, trên quan điểm có làm, có sai, có sai phải sửa, không để sai phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm lớn, thành vi phạm kỷ luật, thành suy thoái; khắc phục, ngăn chặn khuyết điểm từ sớm, từ xa.

Trên cơ sở “tự soi” của đảng viên, tập thể thảo luận góp ý, phê bình; cấp ủy chi bộ kết luận, hướng dẫn đảng viên xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Qua thực tiễn sinh hoạt, nhiều đảng viên đã nghiêm khắc tự nhận nhiều khuyết điểm, mà những khuyết điểm đó nếu không được sửa chữa, khắc phục kịp thời sẽ chuyển sang suy thoái về chính trị, tư tưởng như: tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh, ngại va chạm; làm việc chưa hết trách nhiệm, phí phạm thời gian, chưa hiệu quả; chưa chủ động nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, ngại học tập chính trị; ý thức tự giác trong chấp hành kỷ luật, điều lệnh, điều lệ, quy định của đơn vị còn hạn chế… Điều đó chứng tỏ, chất lượng đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” vừa qua trong các tổ chức Đảng của Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt được rất tích cực. Đảng viên tự giác, trung thực tự phê bình và phê bình, gắn “tự soi, tự sửa” của tập thể với “tự soi, tự sửa” của từng cán bộ, đảng viên, tác động rất tích cực tới nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhận biết rõ hơn, đầy đủ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời giúp cho cán bộ, đảng viên xem xét lại những hạn chế, khuyết điểm có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến trách nhiệm của bản thân, xây dựng kế hoạch sửa chữa khắc phục hạn chế, khuyết điểm, phát huy ưu điểm, kết quả đã làm được; góp phần xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Kinh nghiệm từ thực tiễn

Qua thực tiễn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với chủ đề “Tự soi, tự sửa” trong Đảng bộ Quân sự tỉnh đã rút ra được 5 kinh nghiệm.

Một là, quyết tâm chính trị phải cao, tiến hành phải quyết liệt. “Tự soi, tự sửa” là mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm, tự soi lại mình, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa chữa. Tuy nhiên, trong cuộc sống cũng như trong công việc, không ai có thể mãi tròn trịa, chẳng ai có thể tránh khỏi hạn chế, khuyết điểm, nhưng việc tự nhìn nhận để thấy đúng chính mình quả là một điều không dễ dàng. Ai cũng có cái tôi, cái lý, mục đích, hoàn cảnh riêng và hầu như ai cũng thích khen, không thích chê, nhất là khi bị phê bình trước tập thể, sợ “vạch áo cho người xem lưng”… Vì vậy, để triển khai thực hiện tốt việc “tự soi, tự sửa”, từng cấp ủy, từng đảng viên phải có quyết tâm chính trị cao, khi đã tiến hành phải quyết liệt, triệt để, không thể làm kiểu nửa vời, làm kiểu “soi” xong để đó thì mới có hiệu quả trong thực tiễn. Thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Tự phê bình rồi để sửa chữa, để tiến bộ cho nên phải thật thà, phải triệt để mới có kết quả. Nếu chỉ làm cho qua chuyện, chỉ có hình thức thì vô ích”.

Hai là, tiến hành phải có dũng khí và kiên trì, thường xuyên, liên tục, “tự soi” đã khó nhưng “tự sửa” cũng chẳng dễ. Thấy được hạn chế, khuyết điểm rồi nhưng để thành thật sửa chữa là một cuộc đấu tranh không dễ đối với chính mình; các biểu hiện suy thoái, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị thuộc phạm trù ý thức, nó ẩn khuất, ngấm ngầm trong suy nghĩ, trong tư tưởng con người, nhiều khi được che đậy kín đáo, khó phát hiện; đặc điểm tâm lý của con người thường có sự bảo thủ, chủ quan trong nhận thức, dễ thấy cái sai, khuyết điểm của người khác nhưng lại khó nhận thấy mặt hạn chế, thiếu sót của mình. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao dũng khí cách mạng để quyết tâm nhìn nhận “tự sửa” khuyết điểm của mình.

Bên cạnh đó, việc khắc phục hạn chế khuyết điểm là phải trải qua một quá trình từ nhận thức đến hành động, có những khuyết điểm phải khắc phục, uốn nắn từ từ, từng bước, không thể áp đặt, duy ý chí, hoặc chủ quan, nóng vội. Do vậy, để “tự soi, tự sửa” thực sự có hiệu quả phải tiến hành quyết liệt nhưng kiên trì, thường xuyên, liên tục, gắn chặt với thực tiễn, hiệu quả, lượng hóa sản phẩm cụ thể, khắc phục từng bước tiến tới khắc phục các khuyết điểm đã được chỉ ra.

Ba là, coi trọng vai trò trung tâm đoàn kết của cấp ủy và sự gương mẫu của người đứng đầu. Nếu trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ luôn được thực hiện tốt và phát huy cao độ; người đứng đầu cấp ủy thực sự là “thủ lĩnh”, gương mẫu trong mọi việc, nhất là đi đầu trong việc “tự soi, tự sửa”; một tập thể cấp ủy đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động thì đội ngũ đảng viên sẽ luôn chân thành và cởi mở, sẵn sàng chia sẻ, quan tâm lẫn nhau trên tinh thần thương yêu đồng chí, thì mọi khuyết điểm, dù nhỏ nhất sẽ được mọi người chia sẻ để cùng nhau sửa chữa, khắc phục. Một môi trường sinh hoạt lành mạnh như thế, đảng viên sẽ không sợ nói ra khuyết điểm của mình, mà mong muốn được mọi người giúp đỡ để bản thân tiến bộ và trưởng thành hơn.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa “tự soi, tự sửa” của đảng viên với sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp ủy, chi bộ. “Tự soi, tự sửa” cần có sự giúp đỡ của tập thể, của đồng chí, đồng nghiệp trên tinh thần “thương yêu lẫn nhau” như Bác Hồ đã dạy. Nếu nơi nào có hiện tượng phê bình “là bới móc, là đả kích” thì rõ ràng không thể khuyến khích người mắc lỗi trung thực thừa nhận (tức không dám “tự soi”) và mạnh dạn sửa chữa. Do đó, việc đánh giá khuyết điểm và các cách khắc phục phải được nhìn nhận có lý có tình, có xét đến cả mặt khách quan lẫn chủ quan, phải quan tâm đúng mức yếu tố lịch sử cụ thể. Việc tập thể truy tìm khuyết điểm của một cá nhân phải được xem xét ở khía cạnh là không chỉ vì cá nhân đó mà còn vì cảnh báo, nhắc nhở, thậm chí thuyết phục những cá nhân khác. Còn cứ chăm chăm truy tìm để “tận diệt” thì khuyết điểm sẽ không những không hết mà sẽ còn được che giấu tinh vi hơn.

Chi bộ là nơi cán bộ, đảng viên hàng ngày tiếp xúc với nhau, đối diện với nhau. Ở đó, cái tốt, cái chưa tốt, cái tích cực, cái tiêu cực... đều được bộc lộ rõ. Thực tiễn chứng minh trong Đảng bộ Quân sự tỉnh, chi bộ nào có biện pháp quản lý cán bộ, đảng viên tốt, có sự kiểm tra, giám sát hữu hiệu thì dẫu có người muốn tránh né khuyết điểm cũng không thể, do đó, họ sẽ tự giác thừa nhận. Chính điều này làm khuyết điểm không kéo dài và tránh được những hậu quả nghiêm trọng, tránh lây lan, tránh thiệt hại nặng cho bản thân người vi phạm và cho tổ chức. Do vậy, để việc “tự soi, tự sửa” đạt hiệu quả cao hơn cần có môi trường tốt để cán bộ, đảng viên phát huy tính tự giác của mình, đó là chi bộ thực sự vững mạnh, đoàn kết.

Năm là, “tự soi, tự sửa” phải gắn với kỷ cương, kỷ luật. Mỗi đảng viên phải thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành đầy đủ các quy tắc, điều lệ, các quy định của pháp luật… Việc thực hiện nghiêm kỷ luật sẽ tự bộc lộ ai có khuyết điểm, ai cần phải sửa; còn nếu xuê xoa, thỏa hiệp, kiểu “nhẹ người nhẹ ta” thì sẽ không ai thấy có lỗi để sửa chữa. Đồng thời, các hình thức xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm phải được thực hiện một cách công khai, minh bạch, nghiêm minh, tránh “giơ cao đánh khẽ”, “nhẹ trên nặng dưới” hoặc để vụ việc dai dẳng, kéo dài khiến tính giáo dục, thuyết phục, răn đe bị hạn chế.

 Đại tá LÊ KIM GIÀU
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.