Đại hội Đảng XIII: Những vấn đề rút ra từ đại hội điểm cấp trên cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Việc bầu trực tiếp bí thư tại đại hội đảng bộ đã phát huy dân chủ trong Đảng, là cơ sở để cấp trên đánh giá cán bộ, khuyến khích tính chủ động cao của những người được bầu.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XXII Đại hội Đảng bộ huyện Na Hang, Tuyên Quang. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XXII Đại hội Đảng bộ huyện Na Hang, Tuyên Quang. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)Sáng 3/7, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến “Những vấn đề rút ra từ đại hội điểm cấp trên cơ sở hiện nay”.

Khách mời tham gia tọa đàm có các đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng; Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy Hải Dương.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Tiến sỹ Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, nêu rõ, để góp thêm những ý kiến quan trọng đối với đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Nhìn lại đại hội điểm cấp trên cơ sở hiện nay” sẽ góp phần đánh giá kết quả bước đầu tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở; nêu rõ những ưu, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm trong công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành… nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trong thời gian tới.

Bầu trực tiếp bí thư tại đại hội - phát huy dân chủ trong Đảng

Nói về công tác chuẩn bị bầu trực tiếp bí thư tại đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung chủ động chỉ đạo thực hiện nội dung này.

Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khuyến khích những nơi đoàn kết, ổn định và có điều kiện thì bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.

Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Thành ủy cũng có chủ trương khuyến khích các đơn vị đăng ký để Ban Thường vụ Thành ủy duyệt.

Theo đồng chí Vũ Đức Bảo, quan điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội đảng bộ trong tình hình hiện nay là rất tốt. Việc này phát huy dân chủ trong Đảng, để các đồng chí bí thư, người đứng đầu cấp ủy khẳng định được uy tín của mình trước đại hội; là cơ sở để cấp trên đánh giá cán bộ và cũng khuyến khích tính chủ động cao của các đồng chí được bầu, thay đổi phương thức để đảm bảo ngày càng dân chủ của Đảng.

Từ quan điểm đó, trong công tác chuẩn bị bầu cử tại đại hội, ban thường vụ các cấp đó phải chuẩn bị rất kỹ, đặc biệt là vị trí chủ chốt bí thư, để xem đồng chí này có năng lực, trình độ, phẩm chất, uy tín hay không.

Đồng chí Vũ Đức Bảo nêu điểm mới của đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở lần này là đại biểu, cán bộ, đảng viên nhìn vào kết quả công việc để đánh giá, đây là nội dung rất quan trọng bởi kết quả chính là thể hiện qua những công việc cụ thể của cả nhiệm kỳ.

Cùng với việc thực hiện đầy đủ quy trình theo Hướng dẫn 24/HD-BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Vũ Đức Bảo nêu kinh nghiệm: Những nơi nào chuẩn bị kỹ, tốt, tập trung thì đại hội sẽ bầu trực tiếp bí thư.

Hà Nội đã tổ chức thành công một đại hội đảng bộ quận và một đại hội đảng bộ đảng bộ huyện cùng một số đảng bộ trực thuộc với hình thức bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội.

Theo dự kiến của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, gần 50% đảng bộ trực thuộc của Thành ủy Hà Nội sẽ bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.

"Đến nay, chúng tôi đã nhận được đăng ký của các đảng bộ và cũng đang tích cực chuẩn bị nội dung này," đồng chí Vũ Đức Bảo thông tin.

Hà Nội khuyến khích các đảng bộ trực thuộc thực hiện chủ trương này. Hy vọng, sau đại hội này những người đứng đầu cấp ủy được bầu trực tại đại hội sẽ phát huy được những ưu điểm, đồng thời nhìn nhận được những khuyết điểm, hạn chế và có những giải pháp hiệu quả để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế; từ đó ngày càng hoàn thiện để lãnh đạo cấp ủy tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, khẳng định uy tín trước đại hội.

Đặc biệt, trong tình hình hiện nay chúng ta đang quan tâm vai trò người đứng đầu. Nếu chúng ta lựa chọn đúng người đứng đầu có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín thì chắc chắn địa phương đó sẽ phát triển. Kinh nghiệm này sẽ được tiếp tục phát huy trong thời gian tới, đồng chí Vũ Đức Bảo nhấn mạnh.

Làm tốt công tác tuyên truyền

Để đảm bảo đại hội đảng các cấp thành công tốt đẹp, đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, đề cập công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.


 

Đại hội Đảng bộ huyện Phú Thiện (Gia Lai) lần thứ XIX. (Nguồn: TTXVN)
Đại hội Đảng bộ huyện Phú Thiện (Gia Lai) lần thứ XIX. (Nguồn: TTXVN)Theo đó, cần tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn và những thành tựu đã đạt được của Đảng, Nhà nước và dân tộc, nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Việc tiến hành đại hội đảng bộ các cấp là một việc làm định kỳ thường xuyên, nhằm đánh giá lại kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ trước, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới tại địa phương, đơn vị...

Cơ quan chức năng cần triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới;" thường xuyên nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận trong tình hình mới với nhiều diễn biến mới ngày càng phức tạp.

Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị mang tính cấp bách, thường xuyên và lâu dài, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận, quan điểm của Đảng, chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ những giá trị tư tưởng, lý luận đúng đắn, bảo vệ những thành quả cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã dày công xây dựng.

Theo đồng chí Đào Khánh Hà, cơ quan chức năng có trách nhiệm chủ động bám sát các vấn đề, sự kiện để kip thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo thế chủ động trong mặt trận đấu tranh, nhất là trên Internet, mạng xã hội, với phương châm công tác tư tưởng phải đi trước, đón đầu, không để khoảng trống thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá.


 

Đồng chí Võ Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa X tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Hàm Tân khóa XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 phát biểu. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
Đồng chí Võ Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa X tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Hàm Tân khóa XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 phát biểu. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)Đồng thời, cơ quan chức năng cần thường xuyên đổi mới phương thức, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, chủ động đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; đa dạng hóa hoạt động đấu tranh theo hướng thiết lập và sử dụng các trang web, blog, diễn đàn để đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận, phản bác ngay tại các trang mạng độc hại, phản động đang được đối tượng xấu sử dụng.

Đồng chí Đào Khánh Hà nhấn mạnh tới việc tăng cường quản lý, chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng độc hại một cách hiệu quả; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung phân tích, trao đổi làm sâu sắc thêm 5 nhóm nội dung cơ bản như công tác tuyên truyền, cổ động, nắm tình hình tư tưởng dư luận trước, trong, sau đại hội.

Vai trò cũng như yêu cầu đặt ra đối với nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền để bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động và sự đồng thuận trong nhân dân.

Công tác chuẩn bị các văn kiện trình đại hội, đặc biệt là chất lượng báo cáo chính trị cũng như công tác chuẩn bị chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội của cấp ủy.

Công tác chuẩn bị nhân sự và thực hiện các bước quy trình nhân sự; trong đó chú trọng đến việc xây dựng phương hướng nhân sự, đề án nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên;

Những tình huống phát sinh tại đại hội và những biện pháp xử lý góp phần thành công của đại hội; Những kinh nghiệm rút ra từ các đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở; trong đó, chú ý đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức; công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội…

Theo Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.