• Hiệu quả từ mô hình trồng măng tây ở Đak Pơ
  • Bộ NN-PTNT đề nghị cấp bách lưu thông hàng hoá
  • Đak Pơ: 4 xã có dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Hiệu quả từ mô hình trồng măng tây ở Đak Pơ

(GLO)- Năm 2020, từ nguồn vốn hỗ trợ của Dự án IDE, huyện Đak Pơ đã triển khai mô hình trồng cây măng tây. Đến nay, mô hình bước đầu đã đem lại hiệu quả, tạo nguồn thu ổn định cho bà con nông dân.

Bộ NN-PTNT đề nghị cấp bách lưu thông hàng hoá

Sáng nay 28-7, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đã ký công văn 4714 đề nghị áp dụng các biện pháp cấp bách để lưu thông kịp thời hàng hoá trước nguy cơ nông sản đang dư thừa, cung vượt cầu ở phía Nam.

Đak Pơ: 4 xã có dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) vừa ban hành Quyết định số 1364/QĐ-UBND về việc công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò tại 4 xã: Phú An, Tân An, Yang Bắc và Ya Hội.

.
.