.
.

Gia Lai: Phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Giáo dục

Thứ Tư, 15/06/2022, 16:20 [GMT+7]
.
(GLO)- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Lê Duy Định vừa ký ban hành Kế hoạch số 1463/KH-SGDĐT ngày 10-6-2022 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong ngành Giáo dục tỉnh.
 
 
Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra gồm: tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kịp thời, thường xuyên các văn bản pháp luật mới ban hành; tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, các văn bản chỉ đạo của ngành; nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy môn Giáo dục công dân, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL ở các cơ quan, đơn vị và các cơ sở giáo dục.
 
Ngoài ra, toàn ngành sẽ tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022; chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị và các cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật do các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, Hội đồng PBGDPL tỉnh tổ chức; tiếp tục duy trì và phát huy vai trò của Tủ sách pháp luật trong các cơ quan, đơn vị và cơ sở giáo dục.
 
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh Trường THCS Trưng Vương (thị xã An Khê). Ảnh: Mộc Trà
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh Trường THCS Trưng Vương (thị xã An Khê). Ảnh: Mộc Trà
 
Bên cạnh đó, huy động các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL trên cơ sở hướng dẫn của cơ quan cấp trên và tình hình thực tế của địa phương; khuyến khích xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật trong nhà trường; đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học Pháp luật và Giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp; tăng cường việc kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường và các cơ sở giáo nghề nghiệp; tăng cường việc tự kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục.
 
Tại kế hoạch này, Sở GD-ĐT giao các phòng GD-ĐT căn cứ các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của Hội đồng PBGDPL các cấp để xây dựng kế hoạch năm; ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai hoạt động PBGDPL trong cả năm; thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, đánh giá quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị trực thuộc. Các đơn vị trường học căn cứ vào chỉ đạo cấp trên, điều kiện thực tiễn và đối tượng học sinh, sinh viên để chủ động xây dựng kế hoạch với nội dung, hình thức phù hợp.
 
MỘC TRÀ
 
 
 
.