.
.
(GLO)- Nhân sự lãnh đạo cấp cao luôn là vấn đề quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đất nước, sự tồn vong của chế độ. Chọn sao cho được một đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao đủ tâm, đủ tầm để cầm lái con thuyền cách mạng đi đúng hướng, vượt qua thác ghềnh, cập bến vinh quang là nhiệm vụ hết sức nặng nề của Đảng. Công việc ấy đòi hỏi sự công tâm, tỉnh táo, phải có “con mắt tinh đời”.
 
“Khen cho con mắt tinh đời”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã lẩy một câu Kiều để nói về công việc của Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 tại một cuộc họp mới đây khi bàn về việc xây dựng quy hoạch cán bộ chiến lược cho nhiệm kỳ XIII của Đảng.
 
 
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: TTXVN)
 
Trên cương vị đứng đầu Ban Chỉ đạo do Bộ Chính trị quyết định thành lập gồm 6 thành viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ý thức được đây là nhiệm vụ hết sức vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề, vì đó là tất cả niềm tin, sự kỳ vọng của đất nước, của nhân dân vào Đảng. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân càng nhiều, trách nhiệm của những người làm công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược càng cao.
 
Công tác quy hoạch cán bộ nói chung đã được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo từ sớm và đã được đề cập ở nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Năm 2004, Bộ Chính trị khóa IX có Nghị quyết số 42 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, việc xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược mới được triển khai lần đầu ở khóa XI và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tiếp tục đẩy mạnh.
 
Việc xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhằm chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, làm cơ sở cho công tác nhân sự tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược này phải có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; lãnh đạo thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Vì thế, yêu cầu đặt ra là phải làm hết sức thận trọng, chặt chẽ, tập trung, dân chủ, công tâm, khách quan, tuyệt đối không được thiên vị, không tư lợi, nhất là trong bối cảnh nhiệm kỳ này, chúng ta phải chứng kiến quá nhiều cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao của Đảng bị thi hành kỷ luật, phải chịu sự trừng trị của pháp luật.
 
Thực tế đó đòi hỏi công tác chuẩn bị nhân sự cấp chiến lược phải kiên quyết không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, có quan điểm lệch lạc, gây mất đoàn kết nội bộ, tham nhũng tiêu cực, đặc biệt là những kẻ cơ hội chính trị. Muốn làm được điều đó, người làm quy hoạch không chỉ công tâm, khách quan, trong sáng, không vụ lợi mà còn phải có “con mắt tinh đời”.
 
“Tinh đời” để nhận ra người tài đức thực sự cho đất nước-những người có trình độ hiểu biết về mọi mặt, nhất là lý luận cơ bản để biết đúng, biết sai, có chính kiến chứ không phải dạng người ba phải, ai nói gì cũng gật, “nói đúng không biết, nói sai không hay”. Đó phải là người có trình độ vững vàng về lý luận, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, pháp luật… để có thể đưa ra được chủ trương, đường lối phát triển đúng, trúng cho đất nước trong giai đoạn mới. “Tinh đời” để nhận ra những kẻ cơ hội chính trị mà ngăn chúng lại, loại chúng ra khỏi bộ máy. “Tinh đời” để tìm cho được những cán bộ không chỉ trong sáng về đạo đức phẩm chất, có tinh thần cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp chung mà còn phải có trí tuệ, tài năng, đáp ứng yêu cầu của người cán bộ lãnh đạo thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 để đưa đất nước phát triển, thịnh vượng.
 
Đặc biệt, “tinh đời” để biết rằng làm quy hoạch thì phải căn cứ vào tiêu chuẩn và cơ cấu, đồng thời phải xét cả đến uy tín cá nhân. Tuy nhiên, cũng không tuyệt đối hóa tỷ lệ phiếu thăm dò cao thấp. Bởi thực tế đã có người “chạy phiếu” như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược hôm 4-11.
 Nguyễn Vân
 
.