.
Chư Pưh: Khởi sắc từ làng nông thôn mới

Chư Pưh: Khởi sắc từ làng nông thôn mới

(GLO)- Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về xây dựng làng nông thôn mới (NTM) trong đồng bào dân tộc thiểu số, diện mạo các thôn, làng ở huyện Chư Pưh ngày càng khởi sắc, đời sống người dân từng bước được nâng lên.

.