.
Người Bahnar dựng nhà rông

Người Bahnar dựng nhà rông

(GLO)- Những năm 80 của thế kỷ trước, nhà rông còn rất hiếm và tất nhiên là chưa có khái niệm "nhà rông văn hóa" như sau này. Bởi vậy, trong những chuyến công tác, nếu làng nào có nhà rông thì thế nào tôi cũng ghé đến.

.