Cán bộ, đảng viên không còn đủ uy tín thì nên từ chức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương đề cập đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, Quy định 08-QĐi/TW yêu cầu cán bộ, đảng viên khi không còn đủ uy tín thì phải tự giác từ chức, không chờ tới tổ chức xử lý.

 
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017-2018 . Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017-2018 . Ảnh: VIỆT DŨNGQuy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương đề cập đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, có những điểm mới, gắn với việc chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa và chống lợi ích nhóm, tham vọng quyền lực; chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Đặc biệt, Quy định 08-QĐi/TW yêu cầu cán bộ, đảng viên khi không còn đủ uy tín thì phải tự giác từ chức, không chờ tới tổ chức xử lý.

Hàng triệu cán bộ, đảng viên gương mẫu

Nêu gương là một truyền thống cao đẹp của Đảng ta, có từ khi Đảng ta mới thành lập. Thế hệ cộng sản đầu tiên, những lãnh tụ tiền bối của Đảng như các đồng chí Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần… đã nêu tấm gương chói lọi của người cộng sản Việt Nam, trọn đời vì Đảng, vì nước, vì dân. Để giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, hơn 160.000 cán bộ đảng viên của Đảng ta đã hy sinh.

Trong xây dựng bảo vệ, đổi mới chủ nghĩa xã hội, hàng triệu cán bộ đảng viên đang âm thầm, lặng lẽ hy sinh trên mọi mặt trận ở nơi tuyến đầu, bám sát tận cơ sở. Các tấm gương cộng sản bình dị này là lời hiệu triệu, là động lực lôi cuốn, động viên tổ chức và dẫn dắt nhân dân ta lập nên những kỳ tích cách mạng trong suốt hơn 88 năm qua.

Đảng ta luôn quan tâm đến việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Gần đây, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) kết hợp với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã xuất hiện hàng triệu tấm gương cán bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu, từ đồng chí Tổng Bí thư cho đến các đảng viên ở cơ sở. Đây là kết quả đáng tự hào mà công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đem lại; là nguyên nhân trực tiếp thúc đẩy đổi mới toàn diện, đồng bộ và tạo ra những thành quả cách mạng to lớn về mọi mặt của đất nước.

Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên - nhất là đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu - đã được quy định cụ thể, như Quy định 101-QĐ/TW (năm 2012), Quy định 55-QĐ/TW (năm 2016). Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng tự hào, chúng ta không khỏi day dứt khi có hàng ngàn cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đến nay đã có 59 cán bộ diện Trung ương quản lý (trong đó có 1 ủy viên Bộ Chính trị; 13 ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng; 13 tướng lĩnh công an, quân đội…) và 490 tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật. Mới đây nhất là việc khởi tố 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân (trước đó đã bị xóa tư cách Thứ trưởng Bộ Công an, giáng cấp bậc hàm từ Thượng tướng xuống Trung tướng) và Bùi Văn Thành (trước đó đã giáng cấp bậc hàm từ Trung tướng xuống Đại tá, cách chức Thứ trưởng Bộ Công an và xóa tư cách Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an).

Đây thật sự là tấm gương xấu, làm hại đến thanh danh, uy tín của Đảng, đe dọa đến vận mệnh của Đảng, thành quả của nhân dân và thật sự là quốc nạn “nội xâm” hiện nay của nước ta. Phải chăng, đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp để Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII phải ban hành Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương?

“Xây” cùng với “chống” kịp thời

Quy định 08-QĐi/TW đã chỉ rõ đối tượng nêu gương là toàn bộ cán bộ, đảng viên nhưng trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Trung ương Đảng. Về nội dung có 8 vấn đề phải nêu gương, nhằm giải quyết 5 mối quan hệ lớn mà người cán bộ chủ chốt phải tự giác, gương mẫu thực hiện. Đó là trách nhiệm gương mẫu đối với Tổ quốc, nhân dân và Đảng; đối với chức trách, nhiệm vụ được giao; đối với bản thân và gia đình, người thân. 8 nội dung nêu gương này chính là nhằm “xây” các giá trị chuẩn mực về tư cách của người cán bộ cách mạng trong điều kiện hiện nay. Đặc biệt, Quy định 08-QĐi/TW có những điểm mới, gắn với việc chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa như các vụ việc vừa qua và về lợi ích nhóm, về tham vọng quyền lực; về tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

8 nội dung phải nêu gương rất cụ thể, dễ hiểu, dễ làm và mang tính định lượng chứ không hô hào khẩu hiệu chung chung. Chẳng hạn, không được lợi dụng để chỉ đạo đấu thầu; sử dụng người đức tài, không được chỉ định người thân… Các nội dung nêu gương phản ánh đúng thực chất cũng như đòi hỏi của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Đặc biệt, Quy định 08-QĐi/TW có một điểm mới là yêu cầu những cán bộ, đảng viên không thực hiện được những nội dung nêu gương, không còn đủ uy tín nữa phải tự giác từ chức, không cần đợi tới tổ chức xử lý.

Như vậy, việc ban hành Quy định 08-QĐi/TW là rất cần thiết và kịp thời. Vấn đề là, cách thức tổ chức thực hiện như thế nào để đảm bảo quy định này đi vào cuộc sống? Thực tế vừa qua có nhiều cán bộ, đảng viên cấp cao vi phạm, không còn đủ uy tín, như trường hợp bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận sai phạm rất nghiêm trọng nhưng đã “không chủ động từ chức” và vẫn đi tiếp xúc cử tri (vào tháng 5-2018). Cử tri, người dân cũng vì thế mà phản ứng.

Quy định 08-QĐi/TW không mang tính chế tài nên để quy định này đi vào cuộc sống thì phải gắn với các quy định khác của Đảng, như Quy định 102-QĐ/TW (năm 2017) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định 07-QĐi/TW về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, kết hợp với việc xử lý theo quy định của pháp luật. Nghĩa là bên cạnh công tác tổ chức, công tác tư tưởng răn đe theo Quy định 08-QĐi/TW thì đòi hỏi sự đồng bộ về các hình thức chế tài, đến từ hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng; thanh tra, kiểm toán, kể cả điều tra, xử lý những kẻ vi phạm, tha hóa. Cho nên, Quy định 08-QĐi/TW có nhiều nội dung mang tính “xây” và mặc dù “xây” là chính, “xây” là cơ bản, “xây” là quyết định, thì cũng phải “chống” kịp thời, có kết quả cụ thể. Đồng thời, đặt toàn bộ các hoạt động này trong sự giám sát của nhân dân cùng sự kiểm tra, giám sát của Đảng.    8 nội dung “chống” để đảm bảo 3 vấn đề lớn

Quy định 08-QĐi/TW yêu cầu ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết “chống” 8 nội dung, nhằm đảm bảo 3 vấn đề lớn đối với cán bộ, đảng viên hiện nay. Thứ nhất, kiểm soát để nghiêm khắc với bản thân trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Thứ hai, kiểm soát để làm chủ bản thân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và không để xảy ra sai phạm. Thứ ba, kiểm soát cả người thân, gia đình trong việc nêu gương, không để cho người thân trong gia đình xa hoa, xa xỉ, vướng vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

Nội dung “chống” theo Quy định 08-QĐi/TW cũng rất cụ thể, rõ ràng, đặt tên, chỉ việc vào những nội dung hiện nay mà cán bộ, đảng viên và nhân dân bức xúc nhất do sự tha hóa, vi phạm, sai phạm của đảng viên. Đặc biệt là sai phạm của cán bộ, đảng viên có chức vụ, quyền hạn đã “biến của công thành của ông”, “bố về con vào”, “con ông cháu cụ”… “Chống” này là cũng để phục vụ cho “xây”. Bởi đây là sự cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe nghiêm khắc đối với sự tự giác rèn luyện, phấn đấu của người cán bộ, đảng viên.Tiến sĩ NGUYỄN VIỆT HÙNG - Học viện Cán bộ TPHCM

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.