Từ khóa: báo chí lan tỏa thông tin tốt

Báo chí và mạng xã hội

Báo chí và mạng xã hội

Nhiều năm trước, báo chí trên thế giới đã lên mạng xã hội (MXH). Đây là một giai đoạn tiếp theo trên hành trình chuyển đổi số báo chí, sau khi điện tử hóa báo chí, đưa báo chí lên mạng internet.