Auyn Pa tổng kết năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 6-12-2017, UBND thị xã Ayun Pa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Lộc-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Nay Nam-Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn thị xã.
Ảnh: Nguyễn Sang
Ảnh: Nguyễn Sang
Năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn thị xã diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội có nhiều thuận lợi hơn năm 2016. Các chỉ tiêu về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2017 đạt được kết quả quan trọng, theo đó đã hoàn thành 22/25 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã giao.
Tình hình kinh tế thị xã tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất năm 2017 ước đạt 2.599,5 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch, tăng 8,12% so với năm 2016. Trong đó nông-lâm-ngư nghiệp tăng 5,1%, công nghiệp-xây dựng tăng 8,0%, thương mại, dịch vụ tăng 9,5%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thị xã năm 2017 là 60,493 tỷ đồng, đạt 135,2% dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND thị xã giao.
Tổng diện tích gieo trồng 10.991 ha, đạt 102% kế hoạch, tổng sản lượng lương thực ước thực hiện 22.036 tấn đạt 100,5% kế hoạch, tổng đàn gia súc trên địa bàn thị xã đạt xấp xỉ 100 ngàn con, tình hình dịch lở mồm long móng trên đàn bò xảy ra trong tháng 7, 8 đã gây ra thiệt hại đáng kể cho người chăn nuôi. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới hiện tại xã Iar Tô về cơ bản đã đạt 19/19 tiêu chí, hiện thị xã đang hoàn tất các thủ tục để trình UBND tỉnh xem xét công nhận theo quy định. Lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, lao động việc làm, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đạt hiệu quả. Các chương trình mục tiêu giảm nghèo đã được triển khai đồng bộ bằng nhiều nội dung, hình thức phù hợp đã tạo điều kiện cho người nghèo phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.
Đối với công tác cải cách hành chính, UBND thị xã Ayun Pa là một trong 2 đơn vị trong toàn tỉnh thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và đã đưa vào hoạt động từ ngày 2-11-2017 tại trang: dvcttayunpa.gialai.gov.vn đối với 36 thủ tục hành chính.
Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế  đó là một số chương trình, kế hoạch trong lĩnh vực nông nghiệp tuy có nhiều nỗ lực nhưng vẫn chậm đó là xây dựng cánh đồng mía lớn, cánh đồng lúa 1 giống, dịch bệnh trên đàn gia súc diễn biến phức tạp, trồng rừng thu hồi diện tích rừng bị lấn chiếm còn chậm, tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã vẫn chậm…
Phát biểu tổng kết tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Lộc-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cho biết: Trong năm 2018 các ban, ngành cần phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác giảm nghèo bền vững. Tập trung đảm bảo quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội để phát triển. Năm 2018 phải tạo ra sức bật, khí thế mới để đạt những mục tiêu, kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã  đã đề ra.
Nguyễn Sang

Có thể bạn quan tâm