Từ khóa: Ứng cử

Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) theo từng đơn vị bầu cử tại 21 đơn vị bầu cử đã ấn định

Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) theo từng đơn vị bầu cử tại 21 đơn vị bầu cử đã ấn định

(GLO)- Ngày 26-4-2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai có Nghị quyết số 33/NQ-UBBC công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) theo từng đơn vị bầu cử tại 21 đơn vị bầu cử đã ấn định.
Gia Lai tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bầu cử

Gia Lai tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bầu cử

(GLO)- Đến hết ngày 18-4, các địa phương ở Gia Lai sẽ hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát được Mặt trận các cấp chú trọng nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai giám sát công tác bầu cử tại Đak Đoa

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai giám sát công tác bầu cử tại Đak Đoa

(GLO)- Chiều 6-4, đoàn giám sát do bà Rơ Chăm H'Hồng-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật.
Gia Lai chú trọng công tác giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Gia Lai chú trọng công tác giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Công tác nhân sự có ý nghĩa rất quan trọng đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua bước này sẽ lựa chọn, giới thiệu những ứng cử viên xứng đáng để hiệp thương, “chốt“ danh sách người ứng cử, để cử tri bầu ra các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân.
Chư Pưh tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử

Chư Pưh tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử

(GLO)- Thời điểm này, cấp ủy, chính quyền và MTTQ Việt Nam các cấp của huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đang tập trung hoàn thiện các bước chuẩn bị để đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.