Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) theo từng đơn vị bầu cử tại 21 đơn vị bầu cử đã ấn định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 26-4-2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai có Nghị quyết số 33/NQ-UBBC công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) theo từng đơn vị bầu cử tại 21 đơn vị bầu cử đã ấn định. 

>> Danh sách đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
 

 

GLO