Từ khóa: tổ hợp tác

Triển vọng từ tổ hợp tác "3 cùng" ở Gia Lai

Triển vọng từ tổ hợp tác "3 cùng" ở Gia Lai

(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai có 498 tổ hợp tác (THT) với 4.305 thành viên. Trung bình mỗi THT có từ 3 thành viên trở lên. Các thành viên đều tự nguyện gia nhập THT, cùng đóng góp tài sản và công sức để làm việc, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm. Nhiều THT sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả thiết thực.

Phấn đấu đến năm 2025 có 417 hợp tác xã

Phấn đấu đến năm 2025 có 417 hợp tác xã

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 22-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2021-2025.
Cơ hội vàng cho ngành nông nghiệp Gia Lai

Cơ hội vàng cho ngành nông nghiệp Gia Lai

(GLO)- Cuối năm 2020, Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO) và Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu tại Gia Lai. Đây là cơ hội để doanh nghiệp xích lại gần nông dân và cùng hưởng lợi từ chuỗi giá trị.
Cựu chiến binh Gia Lai phát huy hiệu quả nguồn vốn vay

Cựu chiến binh Gia Lai phát huy hiệu quả nguồn vốn vay

(GLO)- Nhằm phát huy tối đa hiệu quả các nguồn vốn vay, nhất là nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tỉnh Gia Lai, Hội Cựu chiến binh (CCB) phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan thực hiện đồng bộ các giải pháp theo dõi, hỗ trợ, quản lý, giám sát, kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo hoạt động thanh-quyết toán, nâng cao chất lượng, hiệu quả vốn tín dụng, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng nợ đọng quá hạn, không vay nặng lãi ở bên ngoài.
Ksor Tư làm đặc sản gạo A Sanh

Ksor Tư làm đặc sản gạo A Sanh

(GLO)- Từ một ý tưởng được cho là mạo hiểm - mở rộng vùng sản xuất gạo A Sanh, anh Ksor Tư-Chủ nhiệm Tổ hợp tác Nông nghiệp và Dịch vụ xã Ia Dêr (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã từng bước tạo ra sản phẩm gạo sạch cho người tiêu dùng...