Từ khóa: Thanh tra Chính phủ

Cục Thuế Kon Tum lên tiếng về việc xác nhận doanh thu 1 năm 2 số liệu để doanh nghiệp tham gia đấu thầu

Cục Thuế Kon Tum lên tiếng về việc xác nhận doanh thu 1 năm 2 số liệu để doanh nghiệp tham gia đấu thầu

Cục thuế tỉnh Kon Tum đã xác nhận doanh thu 1 năm 2 số liệu khác nhau để doanh nghiệp tham gia đấu thầu, dẫn đến trúng thầu… Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm. Cục thuế Kon Tum cho biết chưa thể khẳng định có hay không chuyện “bị tác động“ hay “có lợi ích“ khi xác nhận cho doanh nghiệp.