Nỗ lực trên tất cả các lĩnh vực, với quyết tâm chính trị cao nhất (*)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- L.T.S: Tại phiên bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bất thường (mở rộng), đồng chí Hà Sơn Nhin-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy có bài phát biểu quan trọng. Báo Gia Lai trích đăng bài phát biểu này.

...Tuy tốc độ tăng GDP chỉ đạt xấp xỉ nghị quyết đề ra, song so với cả nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn duy trì ở mức khá, cơ cấu kinh tế ổn định và chuyển dịch đúng hướng. Các chỉ tiêu quan trọng trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp đều đạt kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu vượt kế hoạch đề ra. Văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đảm bảo, đối tượng chính sách, người nghèo, bảo trợ xã hội được chăm lo; chất lượng giáo dục có chuyển biến, khoa học công nghệ được áp dụng vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, không để phát sinh và lây lan dịch bệnh nguy hiểm, văn hóa, thể dục thể thao, thông tin truyền thông đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo; tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số. Hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn và củng cố; công tác phát triển đảng viên gắn với thu hẹp thôn, làng chưa có đảng viên vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nghiêm túc, bước đầu đạt được một số kết quả tích cực, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.
 

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật
Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức, thực hiện nhiệm vụ năm 2012 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác quản lý bảo vệ rừng thực hiện chưa nghiêm; chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới có biểu hiện “chững lại”, các nguồn lực huy động cho chương trình rất khó khăn. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản ở một số địa phương chưa đúng quy định, tiến độ giải ngân vốn do nhiều nguyên nhân đạt rất thấp; chất lượng một số công trình kém, hiệu quả sử dụng thấp, Hoạt dộng của doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp rất khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế, thiếu vốn để duy trì sản xuất kinh doanh, sản xuất nông nghiệp còn bất cập, tình trạng được mùa mất giá vẫn xảy ra do sản xuất còn mang tính tự phát, không theo quy hoạch, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chưa được cải thiện, thu hút đầu tư suy giảm. An ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội còn phức tạp, các loại tội phạm, nhất là tội phạm trong lứa tuổi thanh niên, thiếu nên, tội phạm ma túy tăng ở nhiều địa bàn, đã xuất hiện các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, sử dụng vũ khí nóng để gây án. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng, quản lý điều hành của các cấp chính quyền còn yếu, chưa đủ sức để giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả chưa cao, chậm được phát hiện, xử lý, có vụ việc xử lý chưa nghiêm. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật có lúc chưa nghiêm, việc thực hiện Nghi quyết Trung ương 4 (khóa XI) còn có mặt hạn chế.

Năm 2013, là năm bản lề thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. Dự báo tình hình kinh tế cả nước và của tỉnh vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức mới sẽ tác động đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của chúng ta, do vậy để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội mà tỉnh đã đề ra trong năm 2013, chúng ta phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, với quyết tâm chính trị cao nhất, qua đây tôi đề nghị các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước hết phải tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân (2012-2013) và thu hoạch vụ mùa nhanh, gọn; tổ chức, quản lý, kiểm tra thị trường hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ, đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhân dân; tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, không được để trường hợp nào bị đói trong dịp Tết; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết, không để bị động, bất ngờ khi có tình huống phức tạp xảy ra. Đồng thời, tổ chức thành công lễ khánh thành công trình Tượng đại “Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên” trên tinh thần trang trọng, tiết kiệm, an toàn và thiết thực.

...Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông-lâm nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ. Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với sản xuất nông nghiệp, trong đó cần chủ động đối phó với những diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh. Triển khai quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng trên các địa bàn trọng điểm. Quan tâm tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế so sánh, khuyến khích đầu tư chế biến sâu lĩnh vực nông sản, phát triển các ngành công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn.

Chủ động triển khai kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2013 đúng quy định, các dự án đã được phê duyệt, đặc biệt là vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, có trong quy hoạch, các dự án cấp bách cần ưu tiên vốn để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng. Làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, khắc phục những yếu kém trong thời gian vừa qua để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, hạn chế thất thoát, lãng phí. Đẩy mạnh thu hút đầu tư gắn với cải cách hành chính trên các lĩnh vực góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2013 và những năm tiếp theo. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách, đảm bảo các khoản cân đối theo phân cấp, đồng thời thực hiện tốt quản lý chi ngân sách theo quy định. Giải quyết cơ bản vấn đề ô nhiễm môi trường đối với cơ sở sản xuất ô nhiễm nghiêm trọng, tiếp tục đề ra các giải pháp phù hợp khắc phục ô nhiễm môi trường trên sông Ba.

Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện các chính sách an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, phấn đấu năm 2013 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 17,7%. Tăng cường công tác tư vấn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tăng cường đầu tư cho giáo dục tại các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung triển khai các chính sách về chăm sóc sức khỏe nhân dân, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Chú trọng công tác thông tin truyền thông, bảo tồn các di sản văn hóa các dân tộc, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Tập trung đấu tranh bóc gỡ điểm nhóm phục hồi “Tin lành Đê-ga”, tà đạo “Hà Mòn”, các vụ lấn chiếm đất trái phép có tổ chức. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, các tụ điểm phức tạp về ma túy. Tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chương trình số 40 CTr/TU ngày 26-11-2012 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở cấp cơ sở. Các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh duy trình nghiêm túc nền nếp nguyên tắc tự phê bình và phê bình gắn với việc kiểm điểm theo chức trách, nhiệm vụ được giao của người đứng đầu. Tổ chức triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có hướng dẫn của Trung ương.

Chủ động xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV theo chương trình làm việc toàn khóa đã đề ra. Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và thực hiện các nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nâng cao chất lượng, phương thức sinh hoạt ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Chú trọng chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ cơ sở theo Hướng dẫn số 15 của Trung ương. Chuẩn bị một bước về đề án thành lập Ban Nội chính khi có hướng dẫn của Trung ương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm của tổ chức và đảng viên đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đồng thời, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp đảm bảo hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng-chống tham nhũng, lãng phí. Chỉ đạo kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp quần chúng; phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể, huy động sức mạnh tổng hợp. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tin tưởng và tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước trong sản xuất, học tập, chiến đấu và công tác, chăm lo đời sống nhân dân. Tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu năm 2013.

...Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2013 là rất nặng nề, đòi hỏi từng cấp ủy đảng, mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các ban ngành, đoàn thể cần nâng cao ý thức trách nhiệm hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2013-năm bản lề trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2010-2015), tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV đã đề ra.


(*) Đầu đề do Báo Gia Lai đặt.

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.