Nâng cao chất lượng công tác tổ chức-xây dựng Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, ngành Tổ chức-Xây dựng Đảng đã tham mưu cho cấp ủy, Thường trực và Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị được giao. Nhờ đó, chất lượng công tác tổ chức-xây dựng Đảng không ngừng được nâng lên.
 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Đồng chí Lê Ngọc Bửu-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: “Cùng với triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên, ngành đã tham mưu cho cấp ủy, Thường trực và Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo thực hiện chủ trương phân công cấp ủy viên cấp huyện về dự sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Qua đó, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện phân công hơn 2.856 lượt cấp ủy viên hàng tháng dự sinh hoạt chi bộ tại địa bàn được phân công phụ trách, cùng với cấp ủy viên cấp xã hướng dẫn các chi bộ tổ chức sinh hoạt theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương”.

Cũng theo đồng chí Lê Ngọc Bửu, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc xây dựng bản cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đấu tranh chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy xây dựng và cụ thể hóa kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.               Ảnh: T.N
Trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: T.N

Thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy đã tham mưu chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Chương trình số 24-CTr/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Đồng thời, tham mưu chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội theo Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ, tính đến hết tháng 9-2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết xong số lượng cấp phó sở, ban, ngành vượt số lượng quy định.

Mặt khác, ngành Tổ chức-Xây dựng Đảng đã tham mưu cấp ủy cùng cấp rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2021-2026 theo Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Cùng với đó là xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ từ nay đến năm 2025. Đồng thời, tích cực chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy trên cơ sở và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh chấn chỉnh việc bổ nhiệm lại cán bộ, thống nhất một số điểm trong thực hiện quy trình nhân sự theo Kết luận số 12-KL/TW ngày 22-3-2017 của Bộ Chính trị.  

Cùng với đó, ngành Tổ chức-Xây dựng Đảng cũng đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, cấp ủy các cấp nắm tình hình chính trị nội bộ trên địa bàn. Tiếp tục rà soát, xác minh, thẩm định về chính trị nội bộ phục vụ công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, kết nạp đảng viên. Tham mưu rà soát về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên phục vụ công tác rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025. Quản lý, theo dõi cán bộ, đảng viên khi đi ra nước ngoài đảm bảo quy định. Tham mưu cấp ủy các cấp xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên.

 

Trao đổi nghiệp vụ công tác tổ chức - xây dựng Đảng. Ảnh: T.N
Trao đổi nghiệp vụ công tác tổ chức - xây dựng Đảng. Ảnh: T.N

Đề cập về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Quân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: “Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện các giải pháp nhằm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.
 

Trong 9 tháng năm 2017, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 1.807 đảng viên mới, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 44%, dân tộc thiểu số 29,44%, trong độ tuổi Đoàn Thanh niên 71,67%... Đến nay, Đảng bộ tỉnh có 53.138 đảng viên. Các thôn, làng, tổ dân phố đều có đảng viên tại chỗ; số chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy chiếm 45%.

Bên cạnh đó, Ban cũng sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo Quy định số 89-QĐ/TW của Bộ Chính trị và tham mưu nhận xét đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, cũng như triển khai việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đống Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, uốn nắn những sai sót, vi phạm ở tổ chức Đảng cơ sở”.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.