Từ khóa: Luật Biển năm 1982

Sức lan tỏa từ cuộc thi tìm hiểu về Bác

Sức lan tỏa từ cuộc thi tìm hiểu về Bác

(GLO)- Sau hơn 3 tháng triển khai, cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng-chống tham nhũng, tiêu cực“ đã thu hút sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh...