Lâm Đồng thu ngân sách ước đạt 13.000 tỉ, chi 14.500 tỉ đồng năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước là 13.000 tỉ đồng. Tổng chi ngân sách sau khi loại trừ các khoản chi từ nguồn năm trước chuyển sang không có trong dự toán đầu năm, ước đạt 14.581 tỉ đồng.

Lâm Đồng thu ngân sách ước đạt 13.000 tỉ đồng. Ảnh: Thu Cúc
Lâm Đồng thu ngân sách ước đạt 13.000 tỉ đồng. Ảnh: Thu Cúc
Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo tổng kết năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023.
Sở Tài chính cho biết, trong năm 2022, ước thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 13.000 tỉ đồng, đạt 133% so với dự toán Trung ương giao, bằng 118% dự toán địa phương và bằng 115% so với cùng kỳ năm 2021.
Tổng thu ngân sách địa phương năm 2022 sau khi loại trừ các khoản thu chuyển nguồn, thu huy động đóng góp không có trong dự toán đầu năm, ước thực hiện 17.953 tỉ đồng, bằng 127% so với dự toán trung ương, bằng 115% dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó, các khoản thu được hưởng theo phân cấp ước thực hiện 12.170 tỉ đồng, vượt 20% so với dự toán HĐND tỉnh giao.
Tổng chi ngân sách địa phương năm 2022 sau khi loại trừ các khoản chi từ nguồn năm trước chuyển sang không có trong dự toán đầu năm, ước thực hiện là 14.581 tỉ đồng, bằng 93% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, chi từ nguồn thu cân đối ngân sách ước thực hiện 13.582 tỉ đồng, bằng 93% dự toán HĐND tỉnh giao.

Ngành du lịch được địa phương xác định tập trung phát triển bền vững, mang lại nguồn thu bền vững. Ảnh: Thu Cúc
Ngành du lịch được địa phương xác định tập trung phát triển bền vững, mang lại nguồn thu bền vững. Ảnh: Thu Cúc
Về nhiệm vụ trong năm 2023, Sở Tài chính sẽ tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 được UBND và HĐND tỉnh phê duyệt, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao; tiếp tục tham mưu các giải pháp điều hành ngân sách hiệu quả, tiết kiệm; đảm bảo các khoản chi an sinh xã hội; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính - ngân sách.
Kịp thời tham mưu phân bổ các nguồn kinh phí trong dự toán năm 2023, nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn thực hiện các dự án quy hoach và các nguồn vốn khác để các địa phương, đơn vị thực hiện, giải ngân.
Theo Hữu Long (LĐO)

https://laodong.vn/xa-hoi/lam-dong-thu-ngan-sach-uoc-dat-13000-ti-chi-14500-ti-dong-nam-2022-1129527.ldo

Có thể bạn quan tâm

Dưới bóng nhà dài

Dưới bóng nhà dài

(GLO)- Ngày trước, nhiều cộng đồng các dân tộc thiểu số ở vùng Trường Sơn-Tây Nguyên có tập quán ở nhà dài. Dưới bóng nhà dài, cuộc sống của bà con diễn ra thật yên bình, thư thái.