Từ khóa: Khối thi đua các tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp tỉnh Gia Lai