Ia Grai thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Là huyện biên giới của tỉnh với dân số khoảng 95.195 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm gần 47%, những năm qua, huyện Ia Grai luôn quan tâm thực hiện tốt công tác dân tộc và xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Dưới sự lãnh đạo của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Ia Grai đã chỉ đạo các ban ngành quan tâm công tác phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS. Đồng thời, kết hợp nhiều nguồn lực và chính sách đầu tư phát triển, khuyến khích và tạo điều kiện cho hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn, cũng như ở các vùng đồng bào DTTS nhằm tạo việc làm cho người dân tại chỗ, khai thác các tiềm năng và thế mạnh địa phương, chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế phù hợp. Huyện cũng đã tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng đồng bào DTTS, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn vùng đồng bào DTTS.

 

Trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền vận động quần chúng vùng đồng bào DTTS.  Ảnh: T.N
Trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền vận động quần chúng vùng đồng bào DTTS. Ảnh: T.N

Ông Nguyễn Ninh-Trưởng phòng Dân tộc huyện, cho biết: “Qua thực hiện Chương trình 135 trong giai đoạn 2015-2016, huyện đã xây dựng mới và duy tu bảo dưỡng 35 công trình giao thông từ nguồn vốn tỉnh phân bổ. Đến nay, các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Năm 2017, huyện tiếp tục được đầu tư hơn 8 tỷ đồng để xây dựng 15 công trình và duy tu bảo dưỡng 1 công trình. Bên cạnh đó, việc cấp các mặt hàng chính sách đảm bảo kịp thời, đúng mùa vụ để bà con sản xuất; cấp 433.695 kg muối i ốt cho 86.719 khẩu đồng bào DTTS và hộ nghèo sinh sống ở các xã, thôn làng đặc biệt khó khăn. Riêng năm 2017, huyện có 1.022 hộ được cấp các mặt hàng chính sách và cây, con giống...”.
 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Cùng với hỗ trợ đất sản xuất,  huyện đã hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 114 hộ; duy tu bảo dưỡng các công trình nước sạch tập trung cho 3.630 hộ, đến nay đã nghiệm thu và bàn giao sử dụng. Dự án định canh định cư tập trung cho 68 hộ được thụ hưởng từ năm 2015 đến nay, người dân đã cơ bản ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, huyện đã hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 78 hộ thuộc 5 xã, thị trấn (Ia Chía, Ia Khai, Ia Yok, Ia Tô, Ia Kha). Đồng thời, đã hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 114 hộ thuộc 6 xã (Ia O, Ia Krai, Ia Bă, Ia Pếch, Ia Grăng, Ia Sao)... Đầu năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn hơn 12% và hộ cận nghèo gần 9%.

Ông Lý Kỳ Chung-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện, cho biết: “Phòng đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII). Các lễ hội truyền thống và phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào DTTS được phát huy, gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa, khơi dậy nhiều loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống của các DTTS, các hoạt động văn hóa và thể thao DTTS được duy trì thường xuyên. Đồng thời, khai thác sử dụng có hiệu quả các công trình thiết chế văn hóa, xây dựng được 140 nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng ở các thôn, làng, tổ dân phố”.

 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Hàng năm, UBND huyện đã chỉ đạo rà soát, lập danh sách hơn 90 người có uy tín tại các làng đồng bào DTTS đề nghị UBND tỉnh xét công nhận, đồng thời mở các lớp tập huấn và hội nghị cung cấp thông tin kinh tế-xã hội, cấp ấn phẩm báo chí, tạo nhiều điều kiện cho người có uy tín tham quan học hỏi... Các ban ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện còn phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức cho đội ngũ người có uy tín tham gia phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng đồng bào DTTS, giúp bà con hiểu rõ âm mưu của địch, nâng cao cảnh giác, không tin, không nghe, không làm theo kẻ xấu, góp phần giữ vững an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thôn làng phát triển...
 

Ông Lê Ngọc Quý-Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Ia Grai: Thời gian đến, huyện sẽ tiếp tục giải quyết kịp thời các chính sách cho đồng bào DTTS, gắn với triển khai các chương trình dự án đầu tư cho vùng đồng bào DTTS. Quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS; từng bước nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở các xã vùng đồng bào DTTS, gắn với phát huy nội lực và tiềm năng của địa phương; tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, các chương trình dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm phù hợp với thị trường, góp phần đảm bảo thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS”.

Mặt khác, huyện đã chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS tại địa phương, gắn với xây dựng củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện có 67 cán bộ người DTTS được đào tạo trung cấp lý luận chính trị, 22 người được đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, 2 người được đào tạo chuyên viên cao cấp; nhiều cán bộ người DTTS cấp huyện và xã được bồi dưỡng kiến thức, từng bước nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung của huyện nhà...

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Dưới bóng nhà dài

Dưới bóng nhà dài

(GLO)- Ngày trước, nhiều cộng đồng các dân tộc thiểu số ở vùng Trường Sơn-Tây Nguyên có tập quán ở nhà dài. Dưới bóng nhà dài, cuộc sống của bà con diễn ra thật yên bình, thư thái.