Từ khóa: Hội Nông dân huyện Chư Sê

Chư Sê quan tâm tạo sinh kế cho nông dân thoát nghèo

Chư Sê quan tâm tạo sinh kế cho nông dân thoát nghèo

(GLO)- Những năm qua, bằng nguồn kinh phí vận động từ cán bộ, hội viên và các Mạnh Thường Quân, Hội Nông dân huyện Chư Sê (tỉnh Gia lai) đã triển khai thực hiện 2 chương trình “Đàn dê thoát nghèo“ và “Con bò vàng“ với mục tiêu giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển chăn nuôi, từng bước vươn lên thoát nghèo.