Glar phấn đấu trở thành xã nông thôn mới trong năm 2016

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Xã Glar (huyện Đak Đoa) có diện tích tự nhiên hơn 4.025 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm gần 87%. Toàn xã có 1.946 hộ với 8.984 khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 97% dân số toàn xã.

Hệ thống đường giao thông nông thôn ở huyện Đak Đoa được quan tâm đầu tư.
Hệ thống đường giao thông nông thôn ở huyện Đak Đoa được quan tâm đầu tư.

Ông Nguyễn Kim Anh-Chủ tịch UBND xã Glar cho biết: Đến nay, xã đã hoàn thành 15 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM). Xã đề ra mục tiêu phấn đấu về đích NTM trong năm 2016. Thời gian tới, để thực hiện 4 tiêu chí còn lại, Đảng bộ, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về những công việc cụ thể tại địa phương nhằm khuyến khích người dân tham gia đóng góp sức người, sức của để xây dựng NTM. Đặc biệt là chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc, nhắc nhở các thành viên tích cực đi từng thôn phối hợp hướng dẫn, kiểm tra thực hiện theo từng tiêu chí.

Trong số 4 tiêu chí chưa đạt, tiêu chí về trường học và văn hóa đã đạt được 50% kế hoạch. Tiêu chí về đào tạo cán bộ cơ bản đã hoàn thành. Tiêu chí về y tế, bảo hiểm y tế nhân dân theo Thông tư 02 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì 30% hộ dân có mức sống trung bình phải mua bảo hiểm. Hiện tại, vấn đề bán bảo hiểm cho người dân trên địa bàn xã đang thực hiện rất tốt và sẽ đạt theo kế hoạch.  

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Glar đã thực sự thay đổi toàn diện. Theo đánh giá của Chủ tịch UBND xã Glar Nguyễn Kim Anh thì nhận thức của người dân được nâng lên, bản sắc văn hóa được giữ gìn và phát huy; bộ mặt nông thôn chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa... được quan tâm đầu tư. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp. An ninh, trật tự xã hội được giữ vững và ổn định.

Đạt được 19 tiêu chí trong xây dựng NTM đã khó, việc giữ vững các tiêu chí đó trong thời gian đến cũng không phải dễ. Chủ tịch UBND xã Glar cho biết: Sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, Đảng ủy xã sẽ xây dựng nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội một cách bền vững, gắn với kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

 Anh Khoa

Có thể bạn quan tâm

Nghề rèn của người Mạ

Nghề rèn của người Mạ

Đời sống của người Mạ luôn gắn với núi rừng, nương rẫy. Để đáp ứng nhu cầu đời sống, sản xuất, các nghề thủ công truyền thống ra đời, trong đó có nghề rèn.