Từ khóa: giáo dục truyền thống

Chuyện về lá cờ “Giải phóng Gia Lai 1965”

Chuyện về lá cờ “Giải phóng Gia Lai 1965”

(GLO)- Bảo tàng tỉnh Gia Lai vừa tiếp nhận một hiện vật liên quan đến lịch sử phong trào cách mạng của tỉnh, đó là cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam-"Giải phóng Gia Lai 1965". Xác định đây là hiện vật quý, có ý nghĩa giáo dục truyền thống nên Bảo tàng tỉnh đã tiến hành bảo quản, lập hồ sơ khoa học và trưng bày giới thiệu đến công chúng.
Giáo dục truyền thống qua các "địa chỉ đỏ"

Giáo dục truyền thống qua các "địa chỉ đỏ"

(GLO)- Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết“. Tiếp thu lời dạy của Bác, các tổ chức Đoàn-Đội đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa để giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu nhi. Các hoạt động đã góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu trong học tập, rèn luyện của thế hệ trẻ.
Tiếp nối mạch nguồn truyền thống cách mạng

Tiếp nối mạch nguồn truyền thống cách mạng

(GLO)- Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Liên lạc những người tham gia hoạt động cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Ban Liên lạc kháng chiến tỉnh) đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nghĩa tình đồng đội, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Về nơi cội nguồn của Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai

Về nơi cội nguồn của Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai

(GLO)- Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 28-4, tuổi trẻ tỉnh nhà đã tổ chức hành trình về nguồn và khánh thành Bia di tích lịch sử Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 1962-1975 tại làng Tăng Lăng (xã Krong, huyện Kbang).
Nhà bia tưởng niệm Ban Kinh tài: "Địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Nhà bia tưởng niệm Ban Kinh tài: "Địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

(GLO)- Ngày 22-12, Sở Tài chính tổ chức lễ gắn biển công trình Bia tưởng niệm Ban Kinh tài tỉnh tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang. Đây là công trình có ý nghĩa lịch sử quan trọng, thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ cán bộ, nhân viên Ban Kinh tài đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của tỉnh và đất nước.