Từ khóa: Giảm thiểu

Giảm thiểu mất cân bằng giới tính ở Gia Lai: Bắt đầu từ truyền thông

Giảm thiểu mất cân bằng giới tính ở Gia Lai: Bắt đầu từ truyền thông

(GLO)- Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở tỉnh ta có xu hướng gia tăng và hiện đang ở mức 110 bé trai/100 bé gái. Để góp phần kiểm soát tình trạng này, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020“.
Gia Lai: Giảm thiểu tai nạn lao động

Gia Lai: Giảm thiểu tai nạn lao động

(GLO)- Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tổ chức nhiều hội thảo, hội thi, tập huấn, thanh-kiểm tra về công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) nên số vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã giảm đáng kể.