Gia Lai:Tạo khí thế mới, xung lực mới để hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lời Tòa soạn: Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 16 (mở rộng), đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài phát biểu rất quan trọng. Báo Gia Lai Điện tử xin trích đăng nội dung bài phát biểu này.
 Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: M.T
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: M.T

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 (khóa XV) đã hoàn thành chương trình đề ra. Tại hội nghị, các đồng chí đại biểu đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc nhằm phân tích, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh; đặc biệt là đã đóng góp các ý kiến tâm huyết vào dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nửa nhiệm kỳ và hướng lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian đến. 

Hầu hết ý kiến tham gia của các đại biểu dự hội nghị đã biểu thị sự nhất trí cao đối với các dự thảo báo cáo trình tại hội nghị, đồng thời phân tích, bổ sung nhiều vấn đề cụ thể. Những ý kiến tham gia vào các dự thảo báo cáo trình hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin tiếp thu và đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giao cho Thường trực Tỉnh ủy tu chỉnh các báo cáo và trình ký ban hành.
Để kết thúc hội nghị, tôi xin thay mặt Ban Chấp hành nhấn mạnh thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu của hội nghị.
1. Về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Ban Chấp hành đồng thuận cao với Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020. 
Ban Chấp hành khẳng định, việc lấy phiếu tín nhiệm là sự đánh giá, ghi nhận đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay đối với từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; đồng thời giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay.
Qua kết quả được công bố trong Ban Chấp hành một lần nữa cho thấy tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng, thái độ khách quan, công tâm trong việc đánh giá và sự tín nhiệm của Ban Chấp hành đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Kết quả đó còn thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong Ban Chấp hành. Mỗi đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy coi đây là dịp tốt để nhìn nhận lại mình, phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, cố gắng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, xứng đáng với niềm tin và hy vọng của Đảng bộ và nhân dân.
2. Về đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh; kiểm điểm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2018
Ban Chấp hành tán thành Báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh; kiểm điểm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2018: Có thể khẳng định, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy là một tập thể lãnh đạo đoàn kết, vững vàng về chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. 
Lắp các tấm pin năng lượng mặt trời lên giá đỡ tại Nhà máy Điện mặt trời Krông Pa.   Ảnh: M.T
Lắp các tấm pin năng lượng mặt trời lên giá đỡ tại Nhà máy Điện mặt trời Krông Pa. Ảnh: M.T
Hơn nửa nhiệm kỳ, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường, đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã luôn bám sát các quan điểm, đường lối Nghị quyết đại hội toàn quốc của Đảng và tình hình thực tiễn của địa phương để kịp thời có những chủ trương, quyết sách đúng đắn, lãnh đạo toàn Đảng bộ, toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với xuất khẩu và công nghiệp chế biến. Các ngành công nghiệp, dịch vụ tiếp tục phát triển; xuất khẩu tăng khá; thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra tạo nguồn lực đáng kể cho đầu tư phát triển; thu hút đầu tư có nhiều tiến bộ. Các lĩnh vực xã hội từng bước phát triển và ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Công tác giảm nghèo bền vững được triển khai tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, cho đến nay không còn hộ nghèo thuộc diện chính sách. Sự nghiệp giáo dục-đào tạo, y tế tiếp tục phát triển; chất lượng dạy và học, khám-chữa bệnh được nâng lên; đời sống của nhân dân được cải thiện, góp phần tạo ra động lực mới thúc đẩy kinh tế phát triển. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuy vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định, có lúc diễn biến phức tạp; song chúng ta đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung chỉ đạo quyết liệt nên quốc phòng-an ninh cơ bản vẫn giữ được sự ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn, củng cố; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được tăng cường. Công tác nội chính, thanh tra, phòng-chống tham nhũng được triển khai nghiêm túc theo đúng quy định. Hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ. Mặt trận và các đoàn thể đã tập trung hướng về cơ sở, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường.
Đồng thời, Ban Chấp hành cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xin tiếp thu ý kiến góp ý xác đáng của Ban Chấp hành để có những giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong những năm sắp tới.
Năm 2019 là năm có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020), chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của hội nghị đã xác định cho thời gian đến, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo các sở, ban, ngành chung sức đồng lòng, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2018, tiếp tục thực hiện thật tốt các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và toàn bộ nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Nhân dịp năm mới 2019 và chuẩn bị đón tết cổ truyền Kỷ Hợi sắp tới, tôi xin chúc các đồng chí tham dự hội nghị sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt trọng trách trước Đảng bộ và nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.