Từ khóa: cuộc sống bình yên

Vạch trần những mưu đồ độc ác: Nhận diện tội ác

Vạch trần những mưu đồ độc ác: Nhận diện tội ác

Một trong những tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài tự khoác lên mình cái tên 'Người Thượng vì công lý' (Montagnards Stand For Justice). Với khẩu hiệu đầy tính kích động: 'Thúc đẩy hòa bình và bảo vệ quyền con người của những người bị áp bức tại Tây Nguyên', chúng đang tìm mọi cách thực thi các âm mưu chống phá sự bình yên của vùng đất đại ngàn tươi đẹp. Với những thủ đoạn nham hiểm, hành vi dã man, điên cuồng, chúng chính là kẻ thù của đồng bào các dân tộc anh em trên đại ngàn Tây Nguyên đang ngày đêm gắng sức dựng xây quê hương ngày một thịnh vượng, bình yên và hạnh phúc.
Vượt qua lầm lỗi để vươn lên

Vượt qua lầm lỗi để vươn lên

(GLO)- Tại xã Ia Dêr (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), được chính quyền địa phương và người có uy tín động viên, giúp đỡ, nhiều người từng lầm đường lạc bước theo “Tin lành Đê ga“ đã tự nguyện quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy và nỗ lực phấn đấu xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Để bảo vệ thành quả của cách mạng, chăm lo cho cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước, do các cơ quan bảo vệ pháp luật và lực lượng chuyên trách làm nòng cốt.
Vì cuộc sống bình yên

Vì cuộc sống bình yên

Mục đích cao nhất của quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là góp phần cùng nhà nước đưa vắc xin về Việt Nam, nghiên cứu và sản xuất vắc xin của Việt Nam để phòng dịch bệnh Covid-19 cho toàn dân.