Từ khóa: cử tri huyện Chư Pưh

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri huyện Chư Pưh về thu hồi diện tích đất không thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri huyện Chư Pưh về thu hồi diện tích đất không thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp

(GLO)- Lời Tòa soạn: Ngày 5-7-2022, UBND tỉnh có Công văn số 1442/UBND-NC về việc trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XII. Từ số báo này, báo Gia Lai điện tử lần lượt trích đăng nội dung công văn trên.
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời cử tri huyện Chư Pưh và Krông Pa

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời cử tri huyện Chư Pưh và Krông Pa

(GLO)- Trong các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND các cấp, cử tri huyện Chư Pưh có kiến nghị về tăng mức hỗ trợ phát triển sản xuất; cử tri huyện Krông Pa kiến nghị về việc cấp nguồn 2% kinh phí Công đoàn cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Báo Gia Lai điện tử trích đăng nội dung trả lời của UBND tỉnh về vấn đề trên.