• Phát hiện mới về độ bảo mật thông tin ẩn danh trên smartphone
  • Hãng Pfizer thử nghiệm lâm sàng vaccine đặc hiệu chống Omicron
  • Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Phát hiện mới về độ bảo mật thông tin ẩn danh trên smartphone

Chỉ với thao tác nhập vào bộ dữ liệu các thông tin liên lạc trực tiếp của người dùng điện thoại, nhóm nghiên cứu có thể xác định được danh tính của khoảng 15% trong số 40.000 người.

Hãng Pfizer thử nghiệm lâm sàng vaccine đặc hiệu chống Omicron

CEO của BioNTech, ông Ugur Sahin cho biết khả năng bảo vệ của vaccine trong giai đoạn đầu chống lại triệu chứng nhẹ và trung bình của bệnh dường như suy yếu nhanh hơn trước biến thể Omicron.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

(GLO)- Những năm gần đây, thị xã An Khê đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp nên đạt được những kết quả rất khả quan. Đây là tiền đề giúp người dân, doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng, hình thành các vùng chuyên canh, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế trên một diện tích.

.
Chư Prông quyết tâm

Chư Prông quyết tâm "không để ai bị bỏ lại phía sau"

(GLO)- Nhằm giúp người nghèo từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, những năm qua, huyện Chư Prông đã triển khai nhiều chương trình thiết thực với phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau".

.