.
.

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương

Thứ Năm, 22/09/2022, 13:10 [GMT+7]
.

(GLO)- Sáng 22-9, tại TP. Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương. 

 

 

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trương Thị Mai-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu của Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương.

 

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Cùng tham gia hội nghị có đồng chí Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; trưởng, phó các phòng chuyên môn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Đảng ủy Công an tỉnh, Phòng Chính trị Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phòng Chính trị Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

 

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đã quán triệt, triển khai các nội dung: Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18-8-2022 của Bộ Chính trị “về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; thông báo Kết luận số 20-TB/TW ngày 8-9-2022 của Bộ Chính trị “về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật”. 

 

Theo đó, Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18-8-2022 của Bộ Chính trị “về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử” gồm 6 chương, 34 điều, thay thế quy định số 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị. Nội dung quản lý cán bộ gồm: phân cấp quản lý cán bộ; đánh giá cán bộ; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tuyển chọn, bố trí, phân công, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái; phong, thăng, giáng, tước quân hàm; cho thôi giữ chức vụ; tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ, cho từ chức, miễn nhiệm, cách chức đối với cán bộ; khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện chế độ, chính sách cán bộ; kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác cán bộ và cán bộ… Theo quy định này, quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện: đối với nguồn nhân sự tại chỗ, quy trình gồm 5 bước; đối với nhân sự điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử từ nguồn cán bộ ở nơi khác gồm 3 bước…

 

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Phan Lài
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Phan Lài

 

Thông báo Kết luận số 20-TB/TW ngày 8-9-2022 của Bộ Chính trị “về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật” nêu rõ: Việc bố trí công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ.

 

Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng và chế độ. Kết luận khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định. Việc bố trí cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết: Đối với Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18-8-2022 của Bộ Chính trị “về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử” được ban hành là một quá trình tương đối dài, có kế thừa, rút kinh nghiệm những ưu điểm, thay thế cho quy định số 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị. Công tác tổ chức cán bộ chiếm vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng nghiêm túc, nghiên cứu kỹ lưỡng quy định để thực hiện đảm bảo. Đối với thông báo số 20-TB/TW ngày 8-9-202 của Bộ Chính trị, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng phải cụ thể hóa và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Những khó khăn trong quá trình triển khai phải trao đổi lại với Ban Tổ chức Trung ương để được hướng dẫn thực hiện. Ban Tổ chức Trung ương sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định số 80, thông báo kết luận số 20 và các chủ trương khác về công tác cán bộ của Đảng.

PHAN LÀI

 

 

.