.
.
(GLO)- Dưới sự chứng kiến của gần 300 khách hàng, Văn phòng Tổng đại lý Pleiku 2 (Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai- Ichi Việt Nam) vừa tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hai khách hàng tại phường Chi Lăng, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai gồm Nguyễn Văn Mạnh với số tiền trên 418 triệu đồng và Vũ Văn Điệu trên 170 triệu đồng khi tham gia các sản phẩm của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam.
 
 
 Ảnh: Nguyễn Hồng
Ảnh: Nguyễn Hồng
 
Việc chi trả kịp thời đảm bảo quyền lợi cho khách hàng góp phần giúp các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tính từ đầu năm đến nay, các Văn phòng Tổng đại lý của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam tại Gia Lai đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng gần 5 tỷ đồng.
 
                                                                                                            Nguyễn Hồng
 
.