.
.

(GLO)- Sáng 5-10, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức lễ công bố xã Ia O đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. 

 

 

Những năm qua, bằng những giải pháp tích cực, xã Ia O đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phát triển nhanh, nổi bật nhất là hệ thống đường giao thông, trường học, các thiết chế văn hóa-thể thao cơ sở..., tạo diện mạo mới cho xã, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

 

Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp; đội ngũ cán bộ, công chức xã ngày càng hoàn thiện cả về chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng vận động quần chúng. An ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn tiếp tục được giữ vững và ổn định. 

 

Lãnh đạo xã Ia O đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của Chủ tịch UBND tỉnh
Lãnh đạo xã Ia O đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Lam Nguyên

 

Đến nay, xã Ia O đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới với những kết quả ấn tượng: 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% đường trục thôn làng, 89,4% đường trục chính nội đồng được cứng hóa; 90,73% đường làng ngõ xóm không lầy lội vào mùa mưa… Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 16,17% (năm 2015) xuống còn 2,8% (cuối năm 2020). Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 18 triệu đồng/năm (năm 2015) lên trên 42 triệu đồng/năm (năm 2021). Tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng đạt 87% (vượt quy định là từ 75% trở lên); 9/9 thôn làng được xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng…

 

Thời gian tới, xã xác định những giải pháp để duy trì các tiêu chí đã đạt được gồm: Đảm bảo kinh phí bảo trì, tu sửa và mở rộng đường giao thông trục thôn, làng; bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đảm bảo tính khả thi cao và phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; đổi mới phương thức sản xuất nông nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo nghề lao động nông thôn. Mặt khác chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả; mô hình liên kết giữa nông hộ với doanh nghiệp và các đối tác kinh tế khác; tập trung giải quyết vấn đề thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, sản xuất và xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn “xanh-sạch-đẹp”.

 

Các tập thể được UBND huyện tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới
Các cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Lam Nguyên

 

Tại lễ công bố, lãnh đạo xã Ia O đã long trọng đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng tặng giấy khen cho 8 tập thể và 11 cá nhân; UBND xã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.

LAM NGUYÊN