.
.

Đak Đoa: 60 cán bộ Mặt trận cơ sở tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ

Thứ Hai, 11/10/2021, 19:20 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 11-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2021 cho 60 cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở.

 

 Quang cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận tại huyện Đak Đoa. Ảnh: Lê Đại
Quang cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận tại huyện Đak Đoa. Ảnh: Lê Đại

 

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được quán triệt nội dung các chuyên đề như: Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX; Thông tri số 08/TTr-MTTW-BTT, ngày 28-7-2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; những điểm mới về phát huy dân chủ XHCN và đại đoàn kết toàn dân tộc trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, thị trấn; các phong trào, các cuộc vận động và chương trình phối hợp với các ngành do MTTQ Việt Nam chủ trì; công tác thông tin, tuyên truyền và nắm bắt tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân; công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng, học viên có cơ hội tiếp thu kiến thức bổ ích, cần thiết trong thực hiện công tác chuyên môn, vận dụng tổ chức thực hiện ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu tập hợp và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

LÊ ĐẠI

 

.