.
.

Ưu tiên giải quyết hồ sơ liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh

Thứ Tư, 08/09/2021, 06:18 [GMT+7]
.

(GLO)- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 3015/SNNPTNT-VP về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

 

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội các Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Hội Nữ doanh nhân tỉnh tuyên truyền, phổ biến tới các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ giải quyết thủ tục chính chính thuộc thẩm quyền của Sở một số nội dung sau:

 

Đối với việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, đề nghị liên hệ số điện thoại 02693.888.222 cũng như bưu điện các huyện, thị xã, thành phố nơi gần nhất để được hướng dẫn. Ảnh: Hà Duy
Đối với việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, đề nghị liên hệ số điện thoại 02693.888.222 cũng như bưu điện các huyện, thị xã, thành phố nơi gần nhất để được hướng dẫn. Ảnh: Hà Duy


Hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp, tăng cường nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công tỉnh Gia Lai (https://dichvucong.gialai.gov.vn) hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Danh sách và nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT được niêm yết đầy đủ trên trang điện tử của Sở (http://snnptnt.gialai.gov.vn/kkk/Bo-thu-tuc-hanh-chinh-cong/Thuc-hien-tai-tinh.aspx) và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Trong thời gian TP. Pleiku thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ, các hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở vẫn được giải quyết theo quy định. Trong đó, Sở sẽ ưu tiên giải quyết các hồ sơ có liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân để không làm ảnh hưởng tới việc sản xuất, lưu thông hàng hóa; rút ngắn thời gian giải quyết đối với các hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích.

Các tổ chức, cá nhân khi cần liên hệ các đầu mối sau để được hỗ trợ, hướng dẫn: Đối với việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, đề nghị liên hệ số điện thoại 02693.888.222 cũng như bưu điện các huyện, thị xã, thành phố nơi gần nhất để được hướng dẫn. Quầy Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 69 Hùng Vương, TP. Pleiku): bà Đoàn Huỳnh Bảo Ngọc-nhân viên bưu điện; số điện thoại: 0976.629.955; Sở Nông nghiệp và PTNT (số 24 Quang Trung, TP. Pleiku): bà Đặng Thị Lê-Chuyên viên Văn phòng Sở; số điện thoại: 0935.789.385.

Phụ lục I: Danh sách các thủ tục hành chính mức độ 3 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai

Phụ lục II: Danh sách các thủ tục hành chính mức độ 4 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai

 

PHAN KIỀU
 

.