.
Bão số 4: Gia Lai không thiệt hại về người

Bão số 4: Gia Lai không thiệt hại về người

(GLO)- Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 4 và công tác ứng phó bão lũ trên địa bàn tỉnh.