Từ khóa: căn cước công dân gắn chip

Khám-chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip: Nhiều tiện ích cho người dân

Khám-chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip: Nhiều tiện ích cho người dân

(GLO)- Ngày 28-2, Bộ Y tế ban hành công văn hướng dẫn triển khai thí điểm khám-chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Cách làm này nhằm triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân.