Từ khóa: cải cách tư pháp

Gia Lai: Hơn 8.400 vụ việc, vụ án được thụ lý trong năm 2022

Gia Lai: Hơn 8.400 vụ việc, vụ án được thụ lý trong năm 2022

(GLO)- Chiều 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp phiên thứ 4 nhằm tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 chủ trì phiên họp.
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Rah Lan Chung: Cần quan tâm giải quyết các vụ việc, vụ án dư luận xã hội quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Rah Lan Chung: Cần quan tâm giải quyết các vụ việc, vụ án dư luận xã hội quan tâm

(GLO)- Chiều 15-8, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp thứ 3 nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chủ trì phiên họp.
Trưởng ban Nội chính Trung ương: Phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng

Trưởng ban Nội chính Trung ương: Phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng

(GLO)- Sáng 28-4, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng và cải cách tư pháp; phát động thi đua chuyên đề ngành Nội chính Đảng giai đoạn 2021-2025. Tham dự hội nghị có hơn 1.200 đại biểu tại điểm cầu các tỉnh, thành phố.
Ngày làm việc thứ 3 Đại hội XIII của Đảng: Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm

Ngày làm việc thứ 3 Đại hội XIII của Đảng: Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm

(GLO)- Ngày 27-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục ngày làm việc thứ 3. Đại biểu tập trung thảo luận các văn kiện gồm: dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025); dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2011-2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030).