.

(GLO)- Trong 2 ngày (8 và 9-8), Hội Nông dân huyện Chư Pưh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức tập huấn công tác Hội Nông dân cho 100 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tich Hội Nông dân các xã, thị trấn, Chi hội trưởng Hội Nông dân các thôn, làng trên địa bàn huyện.

Ảnh:  Lê Trang
Ảnh: Lê Trang

 

Tại lớp tập huấn, các học viên được báo cáo viên của tỉnh và huyện truyền đạt các chuyên đề: Thực hiện Đề án 24 về xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp và Hợp tác xã Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống tổ chức hội; công tác xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam; công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân cơ sở và Hội nghị chi hội; công tác xây dựng quản lý điều hành, cho vay vốn và quản lý tài chính; chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện.

Qua lớp tập huấn các học viên đã nắm bắt được những nội dung cơ bản về hoạt động công tác Hội trong tình hình mới hiện nay, giúp cho cán bộ hội cơ sở có thêm những kiến thức cần thiết để vận dụng vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể ở địa phương mình; tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, đóng góp vào việc xây dựng tổ chức Hội ngày một vững mạnh, đẩy mạnh hoạt động chuyên môn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác Hội, phong trào nông dân đề ra trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

 Lê Trang
 

.