Từ khóa: Viện Kiểm sát nhân dân

Kiểm soát quyền lực góp phần phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Kiểm soát quyền lực góp phần phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) 2 cấp trong tỉnh Gia Lai đã nỗ lực hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp để góp phần đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
Số hóa hồ sơ: Bước tiến mới của ngành Kiểm sát

Số hóa hồ sơ: Bước tiến mới của ngành Kiểm sát

(GLO)- Số hóa hồ sơ vụ án tại phiên tòa là bước tiến mới, đem lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động nghiệp vụ. Các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được trình chiếu công khai tại phiên tòa không chỉ chứng minh tội phạm, buộc bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội mà còn tác động rất lớn đến nhận thức của quần chúng nhân dân tham dự phiên tòa.
Tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa hình sự

Tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa hình sự

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) các cấp đã chủ động đề ra nhiều biện pháp cụ thể để thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, trọng tâm là nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa.