Trên 25 tỷ đồng thực hiện chương trình giảm nghèo tại huyện Ia Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tin từ Ban Quản lý Dự án giảm nghèo huyện Ia Pa cho biết: Năm 2016, Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tại huyện Ia Pa được phân bổ trên 25 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 24,2 tỷ đồng, còn lại vốn đối ứng là 783 triệu đồng. Dự án tiếp tục triển khai tại 5 xã đặc biệt khó khăn: Ia Kdăm, Chư Mố, Ia Tul, Ia Broăi và Ia Ma Rơn.
 

Nội dung triển khai dự án được thực hiện tại 4 hợp phần, trong đó: Hợp phần 1-Tập trung thực hiện 11 tiểu dự án cơ sở hạ tầng, trong đó, 9 công trình chuyển tiếp từ năm 2015 và 2 công trình năm 2016. Hợp phần 2-Phát triển sinh kế bền vững thực hiện 33 tiểu dự án sinh kế, trong đó 10 tiểu dự án chuyển tiếp từ năm 2015 và 22 tiểu dự án thực hiện mới trong năm 2016. Hợp phần 3-Phát triển cơ sở hạ tầng kết nối cấp huyện, nâng cao năng lực và truyền thông thực hiện 3 công trình và hợp phần 4-Triển khai việc quản lý dự án, gồm: chi phí lương, phụ cấp, hợp đồng tư vấn, chi phí hoạt động gia tăng, phụ cấp cho cán bộ Ban Phát triển xã.

Hà Tây

Có thể bạn quan tâm