Từ khóa: thuốc BVTV

Chư Pah: Siết chặt quản lý kinh doanh vật tư nông nghiệp

Chư Pah: Siết chặt quản lý kinh doanh vật tư nông nghiệp

(GLO)- Hiện nay, thị trường phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) ở nhiều nơi có tình trạng “vàng thau lẫn lộn“ khiến người dân rất khó nhận biết chất lượng sản phẩm. Để đảm bảo quyền lợi cho nông dân, UBND huyện Chư Pah đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc BVTV.