Từ khóa: thu hút đầu tư nước ngoài

Để những cái bắt tay chặt hơn

Để những cái bắt tay chặt hơn

Năm 2023 gần kết thúc, có thể nhận định đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng trên bức tranh kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn. Song hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) có thể cải thiện nhiều hơn nữa khi liên kết giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI chặt chẽ hơn.
Thích ứng chính sách

Thích ứng chính sách

Các nhà quan sát kinh tế đang đánh giá kỹ lưỡng những tác động từ việc áp dụng thuế suất tối thiểu toàn cầu theo Chương trình hành động chống xói mòn thu ngân sách, trốn tránh thuế toàn cầu (BEPS). BEPS có sự tham gia của 141 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam.
Gia Lai khởi động "làn sóng" đầu tư nước ngoài vào điện gió

Gia Lai khởi động "làn sóng" đầu tư nước ngoài vào điện gió

(GLO)- Dự án Nhà máy Điện gió Phát triển Miền núi và dự án Nhà máy Điện gió Chế biến Tây Nguyên (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) vừa thu hút thêm 1 cổ đông đến từ Thái Lan. Điều này càng tiếp thêm nguồn lực giúp chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án vào vận hành theo đúng kế hoạch; đồng thời, mở đầu cho “làn sóng“ thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực năng lượng tái tạo đầy tiềm năng của tỉnh.