Từ khóa: Thanh tra tỉnh Gia Lai

Đề nghị thu hồi hơn 4,6 tỷ đồng sai phạm tại TP. Pleiku

Đề nghị thu hồi hơn 4,6 tỷ đồng sai phạm tại TP. Pleiku

(GLO)- Ngày 29-5, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có Thông báo Kết luận thanh tra số 245/TB-TTr về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng-chống tham nhũng và việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí giai đoạn 2019-2022 tại UBND TP. Pleiku. Theo đó, nhiều đơn vị thuộc quản lý của UBND thành phố để xảy ra sai phạm với số tiền hơn 4,64 tỷ đồng.
Gia Lai: 5 cơ quan để xảy ra sai phạm hơn 855 triệu đồng

Gia Lai: 5 cơ quan để xảy ra sai phạm hơn 855 triệu đồng

(GLO)- Thanh Tra tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kết luận số 11/KL-TTr ngày 20-7-2022 về việc quản lý, sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp để cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc từ năm 2015-2020 tại 6 cơ quan gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT).
Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị thu hồi gần 1 tỷ đồng sai phạm tại Chư Păh

Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị thu hồi gần 1 tỷ đồng sai phạm tại Chư Păh

(GLO)- Ngày 7-8, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết vừa có kết luận thanh tra số 10/KL-TTr về những sai phạm trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Chư Păh cùng các trường trực thuộc từ năm 2017-2020. Theo đó, kiến nghị thu hồi số tiền gần 1 tỷ đồng và xử lý trách nhiệm của các cá nhân liên quan.
Kiến nghị thu hồi hơn 1,4 tỷ đồng sai phạm ở Ia Grai

Kiến nghị thu hồi hơn 1,4 tỷ đồng sai phạm ở Ia Grai

(GLO)- Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa có Kết luận số 07/KL-TTr về việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và công tác đầu tư xây dựng tại UBND huyện Ia Grai trong 4 năm (2017-2020). Theo đó, Thanh tra tỉnh phát hiện 20 đơn vị thuộc UBND huyện Ia Grai đã thanh toán một số chế độ phụ cấp và các khoản chi thường xuyên không đúng quy định với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.