Từ khóa: Tập đoàn Đèo Cả

Thành lập Viện Nghiên cứu - Đào tạo Đèo Cả

Thành lập Viện Nghiên cứu - Đào tạo Đèo Cả

Viện Nghiên cứu - Đào tạo Đèo Cả (DCI) không chỉ thực hiện nghiên cứu chuyên sâu, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực công trình, hạ tầng giao thông mà còn cung cấp nhân sự chất lượng cao cho các đơn vị có nhu cầu.