Từ khóa: sở

Tập huấn biểu mẫu báo cáo thống kê cấp tỉnh

Tập huấn biểu mẫu báo cáo thống kê cấp tỉnh

(GLO)- Từ ngày 8-5 đến ngày 10-5, Cục Thống kê tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn cho 23 đơn vị là các sở, ban, ngành của tỉnh về việc triển khai biểu mẫu báo cáo thống kê dùng để thu thập thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh.