Từ khóa: sáp nhập trường học

Nhiều bất cập sau sáp nhập trường học

Nhiều bất cập sau sáp nhập trường học

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24-1-2018 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai tiến hành sáp nhập các trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai thực hiện đã nảy sinh nhiều hạn chế, bất cập.

Chư Sê đảm bảo lộ trình sáp nhập trường học

Chư Sê đảm bảo lộ trình sáp nhập trường học

(GLO)- Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc sáp nhập trường và điểm trường, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã cơ bản hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị trường học theo kế hoạch đề ra. Qua đó, huyện từng bước khắc phục tình trạng trường lớp có quy mô nhỏ, chất lượng giáo dục chưa cao, tạo nên diện mạo mới, tinh gọn và hiệu quả.
Dân chủ, công khai khi sáp nhập trường học

Dân chủ, công khai khi sáp nhập trường học

(GLO)- Vấn đề tinh giản biên chế trong ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã được đề cập trong Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 của Bộ GD-ĐT mới đây với nhiều băn khoăn của đại biểu các địa phương.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:Sáp nhập trường học phải được sự đồng thuận cao

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:Sáp nhập trường học phải được sự đồng thuận cao

(GLO)- Ngày 2-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Tham dự và chỉ đạo tại hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Tại điểm cầu Gia Lai, dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng.